Zboží - položky shopu

Každé zboží které můžeme samostatně pojmenovat tvoří jednu položku zboží v katalogu eShopu.

Položky zboží jsou organizovány v kategoriích, kterým říkáme složky. Složky mohou mít (obvykle mají) podsložky.

Unikátním identifikátorem uvnitř main shop je ID položky - číslo přidělené programem při tvorbě položky automaticky.

Unikátním identifikátorem pro svět může být kód EAN, IBAN (knihy), nebo jiný kód, který je produktu přidělěn výrobcem, popř. nějakou jinou autoritou.

Položka má samozřejmě atributy název a značka - tyto se v editoru položky zadávají zvlášť, na veřejném webu tvoří název položky dvojice atributů značka - název zboží.

Pro každou položku je možné nastavit řadu atributů, všechny jsou popsány v nápovědě.

 

 

 

 

InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice