Inovace statistik eShopu

 Statistiky prodeje jsou nejen pomůckou pro sledování výkonu eShopu, ale především slouží jako strategický nástroj plánování skladových zásob a řízení marketingových akcí.

Nové statistiky je možno instalovat pro verze aplikace 5.1 a vyšší.

ilustrace

Proč používat statistiky eShopu v aplikace Alff, když mohu používat přehled transakcí Google Analytic?

  • Pouze interní satistiky poznají skutečně zrealizované objednávky, zatímce exerní (GA např.) zahrnují i objednávky které se neuskutečnily (zákazník objednávku stornoval, neproběhla on-line platba, zákazník zboží nepřevzal...)
  • Externí statistiky neznají nákupní cenu zboží, nemohou tedy přinést reálné informace o produktivitě.
  • Interní statistiky nabízejí rychlé přehledy prodeje, včetně hrubého zisku.

Sledujte seskupené zboží

Pomocí inovované statistiky zboží můžete seskupovat pohled na položky, které jsou součástí skupiny či kolekce.
Pokud používáte pro seskupování položek nějaký seskupovací parametr vázaný na značku (typicky modelová řada), můžete ve statistice zboží seskupit pohled i dle tohoto parametru.

Sledujte výkon prodeje značek

Přehled prodeje značek a podíl jednotlivých značek na celkovém výkonu byl obsažen ve statistikách i dříve. Nyní máte možnost sledovat výkon prodeje značky na samostatném přehledu a to jednak za celé prodejní období (od prvního prodeje) tak ve vybraném intervalu.

 

Statistické přehledy

Objednávky

Počet objednávek za sledované období + souhrn prodeje(obratu) s DPH, souhrn prodeje bez DPH, souhrn nákupních cen bez DPH a hrubý zisk bez DPH.

Přehled je možné sledovat jako denní výpis (u kratšího intervalu sledovaného období), nebo jako měsíční, popř. roční výpis.

Přehled je doplněn grafem s horizontální osou pro čas, a se dvěma osami Y - počet objednávek a obrat.

Prodejny

Jednoduchý přehled  - datum - obrat (objednávek) - pro každou prodejnu.

Přehled je možné sledovat jako denní výpis (u kratšího intervalu sledovaného období), nebo jako měsíční, popř. roční výpis.

Přehled je doplněn koláčovým grafem.

Zboží

Není-li zvolen adresář, zobrazí se nad tabulkou výpisu seznam všech adresářů, ze kterých se ve zvoleném období prodávalo.

Je-li zvolen adresář, jsou zobrazeny odkazy filtrů pro skupiny a kolekce, je také zobzazen červený odkaz adresáře. Zboží je pak přirozeně zobrazeno pouze ve zvoleném adresáři.

ilustrace Červeně zbarvené odkazy fungují jako vypínače filtru.

Tabuka obsahuje počet prodaných kusů pro každou položku zboží, celkový obrat, prodejní a nákupní ceny a hrubý zisk.

Tabulku je možno řadit dle počtu prodaných kusů, nebo dle obratu.

 

 Výše uvedený text každou položku zboží nahraďte výrazem skupinu, kolekci, nebo modelovou řadu v případě, že použijete sekupovací filtr.

Pokud je aplikován seskupovací filtr, budou ve výpisu zobrazeny modře názvy seskupených položek, ostatní (tedy ty které do žádné skupiny nepatří) jsou zobrazeny černě.

Kliknutím na název položky zobrazíte kompletní statistiku prodeje položky

Kliknutím na skupinu zobrazíte statstiku všech položek skupiny prodaných ve zvoleném období.

 Složky

Jednoduchá tabulka - název složky, počet prodaného zboží, obrat a podíl na celkovém obratu.

Přehled je doplněn koláčovým grafem.

Značky

Popsáno výše

Nové ovládání

V záhlaví statistiky jsou tlačítka k přepínání pohledů.

Při otevření okna statistik je automaticky nastaven interval sledování na posledních 30 dní. Interval můžete rychle upravit sadou tlačítek.

Více se o ovládání statistik dozvíte v nápovědě Alff.

 

 

InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice